Založení účtu – registrace
Prvním krokem k využívání služby je nutné provést registraci do naší služby. Registrace je podmíněná výběrem jednoho z paušálů nebo zkušební verze služby. Registraci lze provést tlačítkem REGISTRACE na hlavní straně. V rámci registrace demoverze vyžadujeme po vás pouze e-mail a vyplnění hesla. Tyto údaje po potvrzení registrace jsou použitelné pro přihlášení. Pokud si vyberete některý z placených paušálů, je nutné do registračního formuláře doplnit vaše jméno, příjmení a telefon. Po vyplnění registračních údajů budete vyzváni k provedení platby. Platbu můžete provést přes platební bránu, kreditní kartou nebo převodem na náš účet. V případě volby platby převodem na účet bude váš paušál aktivován ke dni připsání platby na náš účet.

Přihlášení
Po potvrzení registračního e-mailu se můžete ihned přihlásit do služby splaceno.cz. V návaznosti na výběr paušálu se na hlavní straně (DASHBOARD) zobrazí použitelné funkce. Pokud se Vám nepodaří do účtu přihlásit, je možné použít funkci ZAPOMENUTÉ HESLO. V případě, že se vám ani po té nedaří přihlásit, kontaktujte prosím naší technickou podporu.

Dashboard – hlavní strana
Po přihlášení vám služba zobrazí dashboard, který svým pohledem nabízí přehled splátek, které je třeba uhradit v aktuálním měsíci. Pokud používáte vyšší verzi paušálu a máte možnost přidávat do systému více domácností či firem, kterým vedete splátky, tak tento pohled slučuje všechny splátky. Vyfiltrovat pohled dashboardu v aktuálním měsíci lze vpravo nahoře přepínačem domácností/firem, které jste si zavedli do naší služby.

Pod ikonou domečku pak lze otevřít stránku pro přidávání a editaci domácností/firem, kterým vedete splátky. Náhled do historie splácení v jednotlivých měsících můžete přepínat kliknutím na zobrazené měsíce v záhlaví tabulky se zobrazenými splátkami. Vlevo nahoře v horním menu pod ikonou dveří se lze odhlásit ze systému. Ikona uživatele pak slouží k otevření stránky uživatelského rozhraní, kde lze měnit své osobní údaje a druh paušálu. Pod tlačítkem evidence splátek se otevře rozhraní pro zakládání splácených předmětů, počtu a výši splátek.

Profil uživatele
Na profil uživatele se lze dostat po přihlášení tlačtkem pod ikonou uživatele. Stránka profilu nabízí uživateli doplnění či změnu osobních údajů, možnost vypovědět službu, možnost změnit nebo prodloužit paušál a archív zaplacených faktur. Změnu paušálu lze provést kdykoliv, akorát je třeba mít na paměti, že změna paušálu v období platného aktivního paušálu znamená, že uživateli nebude proplacen zbývatjící předplacený čas aktivního paušálu. Fakturu za zaplacené paušály si lze stáhnout dole v sekci VAŠE FAKTURY.

Založení/editace firem či domácností
Editovat a přidávat domácnosti či firmy můžete tlačítkem pod ikonou domečku v horním menu. Po registraci služba vytvoří první fiktivní domácnost či firmu. Tu si můžete přejmenovat podle svých potřeb a pokud máte aktivovaný paušál, který umožňuje přidávat více domácností či firem, můžete tak učinit zde. Velmi důležité je nastavit si výši měsíčního příjmu, kterou máte vyhrazenou pro danou domácnost či firmu. Pokud tuto hodnotu vyplníte, algoritmy vás pak upozroní, pokud tuto hranici překročíte. VAŠE FAKTURY.

Evidence splátek
Do hlavní evidence splátek se dostaneme z hlavní strany tlačítem EVIDENCE SPLÁTEK. Zde je vyobrazený kompletní seznam splácených předmětů včetně statistiky stavu splácení. Ze seznamu se lze dozvědět název spláceného předmětu, výši měsíční splátky, kolik je zaplacených splátek z celkového počtu a ke kterému dni platit. Tlačítkem v podobě ikony koše lze předmět splátek odstranit včerně přehledu všech rozpočítaných splátek a historii splácení. Pokud klikneme do názvu položky v tabulce, zobrazí se detalní pohled na splácený předmět, statistiku splácení a detailního průběhu splácení. Tento založený předmět ke splácení lze přenastavit tlačítkem NASTAVENÍ SPLÁTEK.

Přidání spláceného předmětu
Na stránku, kde lze splácený předmět přidat se dostaneme z hlavní strany tlačítkem EVIDENCE SPLÁTEK a pak PŘIDAT SPLÁTKU. Pokud máte nastavený na profilu své domácnosti či firmy vyhrazený měsíční příjem pro splátky, služba vám zobrazí součet všech dosavadních spátek a zkontroluje, zda nepřesahujete nastavenou hodnotu vyhrazeného příjmu. Pokud máte aktivovaný paušál, který umožňuje evidenci splátek pro více domácností či firem, je nejprve třeba vybrat domácnost či firmu, ke které budete chtít splácený předmět navázat. Vyplňte všechny potřebné položky ve formuláři a poté můžete stisknout tlačítko VLOŽIT SPLÁCENÝ PŘEDMĚT. Položky do evidence je možné vkládat i zpětně, tedy i ty, které už splácíte. Po vložení záznamu algoritmy vypočítají a zobrazí počet splátek pro následující měsíce a zařadí do kalendáře splátek.